MEZINÁRODNÍ DOPRAVA - Celní služby

Poskytujeme služby celní deklarace a to jako součást přepravy nebo samostatně dle poptávky klientů.

Při zajišťování těchto služeb dbáme především na pečlivost a rychlost provedení.

Mezi námi poskytovaný servis patří:

Kontakt:

Celní deklarace
Tel.: +420 225 000 121, 123
Fax: +420 225 000 103
e-mail: obchod@tci.cz